Trạm xăng dầu phải phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán

Ngày 13/11/2023, Tổng cục thuế đã có công văn quy định các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán.

Quy định xuất hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu

Trước đó, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hoá đơn, chứng từ quy định trong Điều 9, khoản 4 như sau:

“Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.”

Đồng thời Điều 90, khoản 1, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử quy định:

“Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hoá đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.”

>>>Xem thêm: Ngành xăng dầu cần lưu ý những gì từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC?

>>>Xem thêm: Hiệu lực thi hành Nghị định 123/2020 và Thông tư 78/2021

Tổng cục thuế siết chặt quy định hóa đơn điện tử đối với cửa hàng xăng dầu

Tổng cục thuế siết chặt quy định hóa đơn điện tử đối với cửa hàng xăng dầu

Quy định về việc phát hành hóa đơn điện tử đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2022 và được triển khai toàn quốc. Tuy nhiên theo Tổng cục thuế, thời gian qua vẫn có tình trạng việc quản lý, phát hành, sử dụng hoá đơn tại cửa hàng xăng dầu không đúng quy định. Thậm chí có nhiều trưởng hợp bán hàng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế, trốn thuế, gian lận thuế, mua bán hóa đơn, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Do đó, Tổng cục thuế đã ra công văn yêu cầu các Cơ quan thuế địa phương khẩn trương nắm bắt thực trạng triển khai hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng xăng dầu địa phương. Quyết liệt thúc đẩy các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn triển khai các giải pháp thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

EGAS – Giải pháp quản lý trạm xăng cho phép xuất hóa đơn điện tử xăng dầu theo từng lần bán

EGAS là giải pháp quản lý chuyên biệt dành cửa hàng xăng dầu được PIACOM phát triển, hỗ trợ mọi hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu bằng phần mềm quản lý tập trung và các hệ thống tự động hóa.

Mô hình Xuất hóa đơn điện tử xăng dầu

Để đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC về xuất hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu, phần mềm EGAS đã cập nhật tính năng Xuất hóa đơn điện tử theo lần bán.

EGAS cho phép lưu trữ và xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán tại từng cột bơm, tập hợp dữ liệu hóa đơn để gửi cho cơ quan Thuế. Người quản lý có thể giám sát hoạt động mua bán tại cửa hàng xăng dầu từ xa trên mọi nền tảng số.

Hãy ĐĂNG KÝ NGAY để được tư vấn giải pháp xuất hóa đơn điện tử xăng dầu theo từng lần bán.

Đăng ký ngay
Vote post
Contact Me on Zalo