Hệ thống thực hiện chức năng đảm bảo an toàn và ngừa các rủi ro cháy, nổ trong hoạt động tại Kho xăng dầu. Hệ thống tự động kiểm soát các nguy cơ cháy, nổ tại các khu vực trọng yếu trong Kho xăng dầu: tại khu vực xuất hàng, khu bể chứa và dừng toàn bộ hoạt động xuất – nhập xăng dầu khi có nguy cơ tiềm ẩn hoặc yêu cầu của người sử dụng.

  • Hệ thống được thiết kế đạt cấp độ bảo vệ mức SIL3, sử dụng bộ điều khiển độc lập để điều khiển đóng cắt van công nghệ, bơm cho các tình huống khẩn cấp: Dừng sự cố ESD và tín hiệu Fire & Gas
  • Các thiết bị cảnh báo an toàn: Sensor báo cháy và khói, tủ điều khiển khu vực trọng yếu được kết nối với hệ thống và phòng điều khiển trung tâm
  • Giao diện giám sát hệ thống được thiết kế trực quan, thuận tiện cho người khai thác, sử dụng