EGAS

Bộ giải pháp quản lý Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
toàn diện
Một giải pháp Xăng dầu số của PIACOM

Nhận tư vấn miễn phí Download Brochure

EGAS

Là bộ giải pháp quản lý chuyên biệt trên nền tảng số dành riêng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Các tính năng của EGAS đáp ứng được trọn vẹn các hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng xăng dầu, liên kết các cửa hàng xăng dầu của cùng một chuỗi, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng, minh bạch.

 • Nghiệp vụ chuẩn
 • Hỗ trợ bán hàng nhanh – chính xác
 • Quản lý đồng bộ trên mọi nền tảng số

Vận hành và quản lý cửa hàng từ xa

Tất cả dữ liệu cửa hàng được kết nối qua internet, giúp cửa hàng trưởng vận hành từ xa các hoạt động tại cửa hàng và công ty chủ quản quản lý tình hình kinh doanh của các cửa hàng thành viên.

Bán hàng ngay cả khi mất internet

Hoạt động bán hàng tại trạm xăng vẫn diễn ra bình thường ngay cả khi mất kết nối internet. Các dữ liệu nhập hàng, tồn kho, bán hàng, xuất hoá đơn được lưu trữ tại cửa hàng và tự động cập nhật lên hệ thống trung tâm khi internet kết nối trở lại.

Phần mềm EGAS

Phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu toàn diện nhất

Số hoá hoạt động kinh doanh và quản lý tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Giúp vận hành ca bán hàng
tinh gọn

 • Quản lý bán hàng xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ khác.
 • Giao – nhận ca chỉ trong 10s.
 • Tích hợp hoá đơn điện tử, hỗ trợ xuất hoá đơn liên tục, nhanh chóng theo từng lần bán.
 • Quản lý dòng tiền ca bán hàng

Giúp quản lý hoạt động kinh doanh tại cửa hàng dễ dàng

 • Quản lý nhập – xuất – tồn kho.
 • Quản lý hao hụt hàng hoá.
 • Quản lý thu chi.
 • Quản lý công nợ.
 • Quản lý tiền hàng tại cửa hàng.

Giúp công ty chủ quản quản lý tập trung chuỗi cửa hàng hiệu quả

 • Quản lý mạng lưới các cửa hàng.
 • Quản lý khách hàng, hàng hoá tại các cửa hàng.
 • Quản lý giá hàng hoá thay đổi đến từng cửa hàng chính xác, kịp thời.
 • Quản lý và tạo lập hệ thống số sách, báo cáo hiệu quả – rút ngắn thời gian tổng hợp số liệu cuối tháng.

Tích hợp hệ thống Tự động hoá AGAS

Số liệu từ cột bơm, bể chứa tự động cập nhật lên phần mềm EGAS

Tăng 150% hiệu quả vận hành – Giảm thiểu tối đa thời gian, sai lệch và rủi ro.

Thu nhận tín hiệu cột bơm

 • Theo dõi hoạt động bán hàng của từng cột bơm theo
  thời gian thực.
 • Tự động cung cấp thông tin về số lượng và tiền hàng
  theo từng lần bán và ca bán hàng.
 • Rút ngắn thời gian giao – nhận ca xuống còn 10s.
 • Hỗ trợ thay đổi giá bán hàng và áp giá từ xa đến từng
  cột bơm chỉ bằng 1 click chuột.
 • Lưu nhật ký toàn bộ hoạt động bán hàng phục vụ
  tra soát, đối chiếu.

Đo bồn tự động

 • Cung cấp thông tin, lượng hàng tồn kho theo thời gian thực.
 • Giám sát nhiệt độ trung bình tại bể/nhiệt độ điểm đáy; chiều cao hàng, chiều cao nước; lượng tồn hàng thực tế tại bể; lượng trống bể.
 • Cảnh báo tình huống nguy hiểm: tràn hàng, lẫn nước, rò hàng,…
 • Kiểm soát lượng hàng thực nhập trong giao nhận với phương tiện
  vận chuyển.
 • Phân tích tốc độ bán hàng để đưa ra thông báo nhập hàng.

Các ứng dụng mở rộng (ADD-ONS)

Bổ sung giải pháp công nghệ cho hoạt động bán hàng thêm toàn diện

Được tin dùng bởi 3500+ cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc

Lựa chọn gói sản phẩm
phù hợp với doanh nghiệp bạn

Standard

Giải pháp phần mềm EGAS dành cho cửa hàng xăng dầu đơn lẻ

Đăng ký ngay

Enterprise

Giải pháp phần mềm EGAS dành cho chuỗi cửa hàng xăng dầu
Hiệu quả tối ưu dành cho chuỗi cửa hàng xăng dầu có một cấp quản lý

Đăng ký ngay

Advance

Giải pháp EGAS cho chuỗi cửa hàng xăng dầu có nhiều cấp quản lý

Đăng ký ngay
Tính năng
-

Quản lý kinh doanh xăng dầu

Nhập hàng
Quản lý bán hàng theo ca
Quản lý tiền hàng theo mặt hàng
Cân đối tiền hàng
Hỗ trợ qlý bán hàng trực tiếp, thu tiền mặt
Hỗ trợ qlý bán khách công nợ, dvụ cấp lẻ
Quản lý tổn kho theo mặt hàng
Quản lý tồn kho theo bể chứa
Quản lý hao hụt
Quản lý công nợ khách hàng
Quản lý đơn đặt hàng từ CH tới cty chủ quản

Hệ thống báo cáo

Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho
Báo cáo Nhập hàng
Báo cáo Bán hàng, Thu nộp tiền hàng
Báo cáo Quản lý hóa đơn VAT
Quản lý hoá đơn, ấn chỉ
Sổ giao ca, Sổ quỹ, Thẻ kho
Sổ cái
Quản lý bể chứa, cột bơm
Quản lý kinh doanh hàng hoá, dịch vụ khác

Tích hợp hệ thống Tự động hoá

Kết nối phần mềm Thu nhận tín hiệu cột bơm
Kết nối phần mềm Đo bồn tự động
Standard
-

v

˅
˅
˅
˅
˅
˅
Tự nhập liệu
-
-
-
-

v

˅
˅
˅
˅
˅
˅
-
-
-

v

-
-
Đăng ký
Enterprise
-

v

˅
˅
˅
˅
˅
˅
Tự nhập liệu
Tự nhập liệu
Tự nhập liệu
˅
˅

v

˅
˅
˅
˅
˅
˅
-
˅
˅

v

˅
˅
Đăng ký
Advance
-

v

˅
˅
˅
˅
˅
˅
Tự động
Tự động
Tự động
˅
˅

v

˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅
˅

v

˅
˅
Đăng ký