Dịch vụ cung cấp hệ thống mạng doanh nghiệp

  • Cung cấp các Giải pháp về hạ tầng Data Center và Server Room cho doanh nghiệp theo công nghệ của hãng Emerson.
  • Cung cấp các Giải pháp về chuẩn hóa hệ thống hạ tầng mạng công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống mạng cho doanh nghiệp dựa trên các Giải pháp lựa chọn sản phẩm của các hãng phần cứng như HP, IBM, Dell, Cisco, CheckPoint, …

Dịch vụ Quản trị mạng, dịch vụ ứng dụng tập trung và bảo trì sản phẩm

  • Triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp theo mô hình chuẩn hóa của hãng Cisco (Mạng lõi tại Data Center và hệ thống mạng tại các đơn vị thành viên); mạng WAN.
  • Triển khai hệ thống an toàn an ninh theo các giải pháp của CheckPoint, Trend Micro, ArcSight, Websense,…
  • Triển khai giải pháp và các sản phẩm của hãng Microsoft theo mô hình khai thác tập trung: Hệ thống quản trị định danh Active Directory-AD, hệ thống Email (Exchange 2010), hệ thống OCS (Office Communicator).
  • Triển khai nhiều dịch vụ gia tăng trên nền IP: IP phone (VoIP) theo giải pháp của hãng Alcatel, Video Conferencing theo giải pháp của hãng TandBerg,…
  • Bảo trì thiết bị công nghệ thông tin thực hiện theo các quy trình cung cấp dịch vụ của các hãng cung cấp thiết bị như HP, IBM, Dell, Sony, Samsung, Cisco, Canon, Epson,…phù hợp với các chủng loại thiết bị phổ dụng được các khách hàng đang sử dụng: Máy chủ, máy tính bàn và laptop đồng bộ, Máy in, máy fax; Thiết bị mạng của các hãng: Cisco, AMP, Linksys, HP networking, Alcatel-Lucent, Planet, Zoom, TP-Link,… Theo hình thức Onsite services hoặc thực hiện định kỳ theo yêu cầu khách hàng.

Dịch vụ quản trị, vận hành và khai thác hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu

  • Đảm bảo cho hệ thống hạ tầng Data Center hoạt động ổn định liên tục 24/7; được giám sát, quản trị và vận hành trực tiếp theo thời gian thực; các thành phần của hệ thống hạ tầng Data Center được bảo dưỡng, bảo trì định kỳ để duy trì chế độ hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế; tạo môi trường làm việc chuẩn cho triển khai các dự án tập trung lớn như: ERP và hệ thống dịch vụ ứng dụng tập trung (AD, Email, Web, OCS, VoIP, Video Conferencing, Mạng diện rộng – WAN, An toàn anh ninh,…).

 

ĐĂNG KÝ NGAY để được tư vấn các giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu!