Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn 78/2021/TT-BTC có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/07/2022 quy định về việc quản lý hóa đơn chứng từ, doanh nghiệp bán hàng xăng dầu cần lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán và có trách nhiệm tổng hợp, gửi về cho cơ quan Thuế ngay trong ngày.

Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Ngành xăng dầu cần lưu ý những gì từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC?

Giải pháp Xuất hoá đơn điện tử tự động theo từng lần bán

EGAS cho phép lưu trữ và xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán tại từng cột bơm, tập hợp dữ liệu hóa đơn để gửi cho cơ quan Thuế.

Dữ liệu của từng lần bán hàng tại cột bơm được truyền qua dây dẫn từ cột bơm tới thiết bị thu nhận tín hiệu EGAS Controller và ghi nhận tại phần mềm quản lý.

Giải pháp xuất hóa đơn điện tử theo lần bán càng phát huy được tốt nhất khi sử dụng cùng hệ thống tự động hóa thu nhận tín hiệu cột bơm.