Hệ thống thực hiện chức năng cao cấp độ an toàn và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất – nhập xăng dầu. Hệ thống tự động kiểm soát việc tiếp địa, mức xăng dầu chứa của phương tiện vào xuất – nhập xăng đầu, chỉ có các phương tiện đảm bảo an toàn được phép xuất – nhập. Van đóng nhanh tại họng xuất sẽ tác động và dừng quá trình xuất hàng khi phát hiện nguy cơ tràn hàng nhập vào phương tiện.

  • Thiết bị chống tràn, tiếp địa tự động và van đóng nhanh của các hãng sản xuất thiết bị hàng đầu thế giới với độ chính xác và tin cậy cao
  • Các thiết bị được tích hợp với bộ điều khiển Batch Control, PLC tại phòng điều khiển trung tâm – phục vụ việc điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống
  • Thiết bị dễ dàng lắp đặt, thuận tiện trong việc khai thác sử dụng và hiệu quả cao