Quyền và nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP luật kinh doanh xăng dầu nêu rõ các quy định của thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. Thương nhân kinh doanh cần hiểu biết những điều luật sau.

Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu là gì?

Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu là thương nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo phương thức nhượng quyền thương mại từ thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu.

Điều kiện đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

Điều 22 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi quy định thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm thương nhân nhận quyền:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 2. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 05 năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. (Điều 25 NĐ 83/2014/NĐ-CP quy định Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu)
 3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều kiện đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu

Điều 23 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền như sau:

Quyền của thương nhân nhận quyền

 1. Được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo giá bán lẻ do thương nhân nhượng quyền là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.
 2. Chỉ được ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho 01 thương nhân đầu mối hoặc 01 thương nhân phân phối xăng dầu để bán xăng dầu qua cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu, đồng sở hữu. Nếu thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, thương nhân nhận quyền được ký thêm hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho 01 thương nhân đầu mối hoặc 01 thương nhân phân phối xăng dầu khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học.
 3. Thương nhân đã ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, làm tổng đại lý hoặc đại lý cho thương nhân đầu mối.

Thương nhân nhận quyền phải nằm trong hệ thống phân phối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu.

Nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền

 1. Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định.
 2. Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ phù hợp với hình thức kinh doanh là bên nhận quyền theo quy định của Bộ Tài chính.
 3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 4. Ngoài việc treo biển hiệu của thương nhân theo quy định hiện hành, phải sử dụng tên thương mại, biểu tượng (logo), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân nhượng quyền, thực hiện bằng hợp đồng phù hợp với Luật Thương mại về nhượng quyền thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.
 5. Phải đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của thương nhân với Sở Công Thương địa phương nơi cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng đó.
 6. Phải đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương địa phương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

Phải gửi thông tin hệ thống phân phối của mình cho bên nhượng quyền là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu để đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 1. Phải xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng.

Lời kết

Trên đây là những điều luật của Nhà nước thương nhân nhận quyền cần tuân thủ cho tới nay.

Hãy ĐĂNG KÝ NGAY để được tư vấn giải pháp công nghệ quản lý cửa hàng xăng dầu tốt nhất từ PIACOM.

Đăng ký ngay
5/5 - (3 bình chọn)
Contact Me on Zalo