Nghị định 67 yêu cầu các kho xăng dầu lắp đặt đo bồn giám sát hải quan

Nghị định 67 yêu cầu các kho xăng dầu lắp đặt đo bồn giám sát hải quan

Theo Nghị định 67/2020/NĐ-CP liên quan đến thủ tục giám sát hải quan, các kho xăng dầu cần lắp đặt phần mềm và các thiết bị giám sát tự động. Điều này đã thúc đẩy sự quyết tâm chuyển đổi số về hệ thống tự động hóa quản lý tại các kho xăng dầu Việt Nam. Hãy cùng PIACOM tìm hiểu rõ hơn về nghị định này.

Nghị định 67/2020/NĐ-CP liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan các kho xăng dầu

Nghị định 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi và bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Nghị định 67/2020/NĐ-CP liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan các kho xăng dầu

Chính phủ ban hành nghị định liên quan đến việc giám sát hải quan các kho xăng dầu (Nguồn: Petrolimex)

Theo đó, Khoản 11 Điều 1 về việc điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với kho xăng dầu quy định như sau:

1. Có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu trữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan hải quan về tên hàng, chủng loại, nguồn gốc, số lượng, thời điểm hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu trữ tại các bể trong kho xăng dầu chi tiết theo tờ khai hải quan để thực hiện Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

Quy định không áp dụng đối với các kho xăng dầu quân đội có chứa chung hàng nhập kinh doanh với hàng phục vụ quốc phòng.

2. Có thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan. 

Đối với kho xăng dầu quân đội, chỉ kết nối trực tuyến với đơn vị quản lý do Bộ quốc phòng quy định.

3. Có hệ thống camera đáp ứng kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan; đảm bảo quan sát được 24/24 giờ toàn cảnh khu vực kho, giám sát được mọi hoạt động đưa hàng hóa và phương tiện vận tải vào, ra kho xăng dầu. Dữ liệu về hình ảnh camera lưu trữ tối thiểu 6 tháng.

Quy định không áp dụng đối với các kho xăng dầu quân đội có chứa chung hàng nhập kinh doanh với hàng phục vụ quốc phòng.

(*) Khoản 11, Điều 1, Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung Điều 22,Nghị định 68/2016/NĐ-CP

Công văn của Tổng cục Hải Quan 727/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2020/NĐ-CP

Theo công văn số 727/TCHQ-GSQL ngày 04/03/2022, Tổng cục hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát các điều kiện hoạt động của các kho bãi, địa điểm (trong đó có kho xăng dầu) trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các kho xăng dầu đã được xác nhận cần hoàn tất việc lắp đặt các thiết bị đo bồn bể trước ngày 10/07/2022.

Công văn của Tổng cục Hải Quan 727/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2020/NĐ-CP

Các kho xăng dầu đã được xác nhận cần hoàn tất lắp đặt trước 10/07/2022 (Nguồn: Petrolimex)

Yêu cầu cụ thể như sau: 

1. Kiểm tra, đánh giá lại điều kiện các kho xăng dầu đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Đối với các kho xăng dầu đã được xác nhận nhưng chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 thì yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối/doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu hoàn thiện việc lắp đặt trước ngày 10/7/2022. 

Kết quả rà soát gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 30/5/2022.

2. Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, trường hợp phát hiện các kho xăng dầu không đảm bảo các điều kiện về giám sát hải quan theo quy định tại khoản 11 Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để thực hiện các thủ tục tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Giải pháp quản lý của PIACOM đáp ứng Điều kiện kiểm tra giám sát Hải quan tại Kho xăng dầu theo Nghị định 67

Với các quy định trên, các kho xăng dầu cần sử dụng hệ thống tự động hóa, trong đó có hệ thống tự động đo bồn, phần mềm quản lý dữ liệu và hệ thống camera giám sát kho để phục vụ công tác quản lý và thủ tục của hải quan.

Đối với yêu cầu của Chính phủ, PIACOM phát triển các giải pháp quản lý kho xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của thị trường. Cụ thể:

1. Phần mềm quản lý, theo dõi hàng hoá

Phần mềm khai báo hải quan là giải pháp được phát triển bởi PIACOM nhằm đáp ứng quy định về phần mềm quản lý lưu trữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quản hải quan.

Phần mềm quản lý, theo dõi hàng hoá theo yêu cầu Nghị định 67

Ví dụ về Giao diện màn hình Báo cáo nhập kho hàng hóa

  • Phần mềm ghi nhập, lưu trữ và cung cấp báo cáo về số liệu sổ sách về tên hàng, chủng loại, nguồn gốc, số lượng, thời điểm hàng hóa nhập – xuất – tồn kho xăng dầu theo yêu cầu thông tin của hải quan. 
  • Phần mềm cung cấp 6 phương thức nhập và 10 phương thức xuất dữ liệu đa dạng từ nhập thủ công, nhập từ excel đến nhập dữ liệu từ các phần mềm khác. 
  • Phần mềm khai báo hải quan đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng, giúp người dùng kiểm tra định dạng của dữ liệu để tránh các rủi ro, sai sót khi báo cáo đến cơ quan hải quan.

2. Giải pháp tự động hóa đo bồn kho xăng dầu

Hệ thống đo mức bồn bể tự động tại kho xăng dầu cung cấp thông tin theo thời gian thực về tình trạng tại các bể chứa xăng dầu (chiều cao nhiên liệu, chiều cao nước, nhiệt độ hàng hóa,…) với độ chính xác cao. Tất các các thông tin này được hiển thị trực quan trên màn hình SCADA có khả năng kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan.

Giải pháp tự động hóa đo bồn kho xăng dầu 1

Giải pháp tự động hóa đo bồn kho xăng dầu theo yêu cầu Nghị định 67

Ví dụ các Giao diện màn hình Scada

Không chỉ phục vụ hoạt động khai báo Hải quan, hệ thống Đo mức bồn bể tự động còn là công cụ quản lý kho hữu hiệu cho doanh nghiệp:

  • Cung cấp chi tiết thông tin theo thời gian thực về tình trạng của hàng hóa trong bể chứa xăng dầu: chiều cao mức xăng dầu, mức nước, nhiệt độ trung bình, khối lượng, lít 15oC,… để phục vụ cho công tác quản lý và ra các quyết định nhập, xuất hàng hóa. 
  • Hệ thống liên tục giám sát các bể chứa và gửi dữ liệu về phần mềm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm như hết hàng, tràn hàng, rò rỉ,…
  • Giúp chủ kho xăng dầu giám sát tình trạng hàng hóa theo thời gian thực, giảm rủi ro hao hụt, tăng độ an toàn khi nhập – xuất – tồn hàng và quản lý thu chi của kho.

3. Hệ thống camera giám sát

PIACOM cung cấp hệ thống camera giám sát kho xăng dầu, giúp quản lý và giám sát mọi hoạt động tại kho 24/24 và kết nối với cơ quan Hải Quan. 

Hệ thống camera không chỉ đáp ứng quy định quản lý kho xăng dầu theo Nghị định 67 mà còn tăng cường an ninh tại kho, giúp chủ kho nhanh chóng nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định khi có tình huống khẩn cấp.

Màn hình hệ thống camera giám sát

Ví dụ màn hình hệ thống camera giám sát kho

  • Duy trì hoạt động ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện, mưa, bão…
  • Công nghệ tiên tiến, đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao
  • Giám sát và điều khiển hệ thống từ xa qua internet
  • Lưu trữ dài lâu qua hình thức trực tuyến online và sao lưu offline

Lời kết

Nghị định 67/2020/NĐ-CP không chỉ tăng cường tính minh bạch trong việc giám sát và quản lý Hải quan kho xăng dầu, mà còn thể hiện quyết tâm chuyển đổi số toàn diện từ công tác quản lý nhà nước đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là cơ hội vàng, thời điểm vàng để ngành kinh doanh xăng dầu Việt Nam chuyển mình đột phá hơn trong thời đại “xăng dầu số”.

Liên hệ với PIACOM để được tư vấn các giải pháp quản lý kho xăng dầu phù hợp nhất:

– Phần mềm hải quan

– Hệ thống tự động hóa kho xăng dầu đo bồn bể

– Hệ thống camera giám sát kho xăng dầu

ĐĂNG KÝ NGAY
Vote post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo