Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn 78/2021/TT-BTC có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/07/2022 quy định về việc quản lý hóa đơn chứng từ, doanh nghiệp bán hàng xăng dầu cần lưu trữ hóa đơn điện tử và có trách nhiệm nộp dữ liệu hóa đơn về cho cơ quan thuế.

Vì vậy, PIACOM cho ra mắt sản phẩm In biên lai từ cột bơm EGAS Printer sử dụng hệ thống POS tại cây xăng, đáp ứng đầy đủ quy định đầy đủ quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC.

Giải pháp In biên lai từ cột bơm được kết nối với phần mềm EGAS, giúp việc quản lý hóa đơn và in biên lai cho khách hàng dễ dàng hơn.

Lợi ích khi trang bị EGAS Printer

  • Chứng minh sự minh bạch cho khách hàng
  • Công cụ cạnh tranh hiện đại thu hút khách hàng
  • Cung cấp hóa đơn bán lẻ chi tiết cho khách mua xăng dầu
  • Cung cấp bằng chứng rõ ràng, tránh hiểu lầm và sai sót khi cần đối chiếu